HUR DJURASSISTERAD TERAPI KAN LUGNA DIN SMäRTA - KRONISK SMÄRTA

Hur djurassisterad terapi kan lugna din smärtaRedaktionen
Mitokondriella störningar i neurologi
Mitokondriella störningar i neurologi
Läs hur djurassisterad terapi, även känd som sällskapsdjursterapi, kan användas för att förbättra smärta hos barn och vuxna och teorierna bakom varför det fungerar.