HUR DU KAN HJäLPA EN DöENDE VäN ELLER äLSKAD - END-OF-LIFE-ORO

Hur du kan hjälpa en döende vän eller älskadRedaktionen
Mitokondriella störningar i neurologi
Mitokondriella störningar i neurologi
Stöd en döende vän eller släkting genom att uttrycka oro, vara fysiskt närvarande, nå lugn acceptans och erbjud praktisk hjälp.