COVID-19 (CORONAVIRUS) DIAGNOS, RöNTGEN På BRöSTET OCH CT-SKANNING - CORONAVIRUS NYHETER

Röntgen- och CT-skanning för bröstet för COVID-19Redaktionen
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Hur diagnostiseras COVID-19? Avbildningsstudier som röntgen och CT har väckt intresse för att diagnostisera patienter med känd eller misstänkt COVID-19-sjukdom. Lär dig mer om de nuvarande riktlinjerna.