DIN GåNG OCH HUR DEN KAN PåVERKAS AV ARTRIT - ARTRIT
Huvud / Artrit / 2021

Din gång och hur den kan påverkas av artritRedaktionen
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Din gång är det sätt du går på. Lär dig hur gångavvikelser kan relateras till en sjukdom som artrit.