ZIKA VIRUS: TECKEN, SYMTOM OCH KOMPLIKATIONER - INFEKTIONSSJUKDOMAR

Symtom på Zika-virusetRedaktionen
Mitokondriella störningar i neurologi
Mitokondriella störningar i neurologi
Symtom på Zika-viruset är vanligtvis milda. I vissa fall kan det dock bli allvarligt och orsaka Guillain-Barres syndrom eller en fosterskada som kallas mikrocefali.