HUR ANGIOöDEM BEHANDLAS - ALLERGIER
Huvud / Allergier / 2021

Hur angioödem behandlasRedaktionen
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Angioödem kan behandlas med receptfria antihistaminer och steroider samt receptbelagda immunsuppressiva medel.