HUR SNABBT åLDRAS KROPPEN? - FRISKA-AGING

Hur snabbt åldras vi?Redaktionen
Fördelarna med Pilates för fibromyalgi
Fördelarna med Pilates för fibromyalgi
Lär dig hur olika delar av kroppen åldras i olika takt och sjukdomar som cancer snabbt påskyndar hur snabbt celler åldras.