TONSILLIT, SNARKNING OCH SöMNAPNé - SÖMN-RUBBNINGAR

Tonsillit, snarkning och sömnapnéRedaktionen
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Orsaker till bilaga Smärt- och behandlingsalternativ
Tonsillit och förstorade mandlar är en vanlig orsak till snarkning och sömnapné hos barn och sällan hos vuxna. Läs mer.