ÖVERSIKT öVER SKöLDKöRTELPEROXIDAS ANTIKROPPSTEST - SKÖLDKÖRTEL-SJUKDOM

Vad är ett sköldkörtelperoxidasantikroppstest?Redaktionen
Mitokondriella störningar i neurologi
Mitokondriella störningar i neurologi
Lär dig om sköldkörtelperoxidas-antikroppstestet, ett blodprov som används för att indikera om du har ett autoimmunt sköldkörteln.