ATT VARA UNDERVIKTIG KAN STöRA STROKEåTERHäMTNING - BRAIN - NERVÖS-SYSTEMET

Att vara underviktig kan störa Stroke RecoveryRedaktionen
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
Att vara underviktig utsätter en person för ett dåligt resultat eller dödsfall efter en stroke. Ta reda på varför stressen vid stroke kan vara komplicerad i vikt.