SPLENIUS CAPITIS OCH CERVICALIS MUSKLER - TILLBAKA - NACKE-SMÄRTA

Ytligt lager av de inneboende ryggmusklernaRedaktionen
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
Splenius capitis och cervicalis muskler utgör det ytliga lagret av de inneboende ryggmusklerna. Lär dig mer om deras positionering och vad de gör.