NäR FöRLAMNING INTRäFFAR EFTER ETT ANFALL - BRAIN - NERVÖS-SYSTEMET

När förlamning inträffar efter ett anfallRedaktionen
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
Förlamning efter anfall, känd som postiktal förlamning eller Todds förlamning, är en kort period av tillfällig förlamning efter ett anfall. Läs mer.