AVULSION FRACTURE FIFTH METATARSAL: PSEUDO-JONES - ORTOPEDI
Huvud / Ortopedi / 2021

Avulsionsfraktur av den femte metatarsaldiagnosenRedaktionen
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
För- och nackdelar med ankelfusionskirurgi
Avulsionsfrakturer är den vanligaste typen av fraktur till femte mellanfot vid botten av lilla tån och drar bort ett benfragment.